mestalogo
projektet
Mappen mestamappen MESTA
udgivelse
bidragende kunstnere
links
kontakt
presse

MESTA betyder' steder' på serbisk og er titlen på en grafisk publikation, der består af en mappe/æske, indeholdende 8 serielle grafiske/fotografiske kunstværker.

Udgangspunktet er 8 danske billedkunstneres møde med Serbien og Republika Srpska efter deltagelse i internationale kunstnersymposier i Serbien (Studenica og Sicevo) og Republika Srpska (Višegrad, nuværende Bosnien) i årene 2004 - 2010. Kontakterne har alle været formidlet gennem grafikeren Inger Lise Rasmussen, leder af Højbjerg FotoGrafiske Værksted i Århus.

Deltagende billedkunstnere er: Rigmor Bak Frederiksen, Else Ploug Isaksen, Ulla Madsen, Lene Noer, Inger Lise Rasmussen, Birthe Reinau, Pia Skogberg og Bodil Sohn.
Forfatteren Jens-Martin Eriksen bidrager med en tekst, 'Historien om et kamera’, skrevet til MESTA.

Formålet med udgivelsen er med en billedkunstnerisk optik at skabe opmærksomhed omkring landet Serbien i Europas udkant, et land som stadig spiller en skæbnesvanger rolle i regionen. De danske billedkunstnere beskriver i billedform steder, de har besøgt under deres ophold i Serbien og Republika Srpska.

ISBN 978-87-994314-0-3

Tak til
Kulturudviklingspuljen og Initiativpuljen, Århus Kommune
Grosserer L.F. Foghts fond
Statens Kunstråd, Litteraturudvalget

Statens Kunstråd